هدیه برای کاربران نرم افزار فرش

هدیه برای کاربران نرم افزار فرش

 

هدیه

 

به مناسبت بیستمین سالگرد تولید نرم افزار فرش توسط اینجانب و همراهی شما عزیزان در طی این سالها و همچنین قدردانی از شما و ارج نهادن به اعتماد شما هدیه ای هرچند ناچیز از طرف اینجانب برای شما عزیزان تقدیم میگردد .

کسانی که از نرم افزار فرش نسخه چاپ لایه ای استفاده میکنند میتوانند به اختیار خودشان یکی از امکانات چاپ لایه ای را که در نرم افزارشان موجود نیست به صورت مجانی هدیه بگیرند :

 

امکانات اضافی چاپ لایه ای

 

 

 

تعیین مختصات

50000 ریال

مشخصات وزن

50000 ریال

چاپ رج و سانتی متر

50000 ریال

چاپ یک در میان

100000 ریال

چاپ دو رویه

200000 ریال

چاپ معکوس

200000 ریال

چاپ آرم متن

200000 ریال

تاخیر در چاپ

100000 ریال

چاپ نمونه رنگ فشرده

200000 ریال

چاپ تعداد گره

200000 ریال

چاپ دورویه پیشرفته

300000 ریال

چاپ یک در میان پیشرفته

300000 ریال

انتخاب اندازه فونت

300000 ریال

قفل نقشه

500000 ریال

چاپ هوشمند

500000 ریال

 

و یا اینکه در صورت خرید نسخه های زیر از تخفیف 50 درصدی برخوردار گردید :

 

قیمت چاپ نقشه جدولی

1000000 ریال درصورت خرید چاپ لایه ای 500000 ریال و برای شما 250000 ریال

 

قیمت چاپ نقشه رنگی

1000000 ریال درصورت خرید چاپ لایه ای 500000 ریال و برای شما 250000 ریال

 

قیمت ایجاد نقشه سخنگو

2000000 ریال درصورت خرید چاپ لایه ای 1000000 ریال و برای شما 500000 ریال

 

قیمت ایجاد نقشه دستی بصورت جدولی

1000000 ریال درصورت خرید چاپ لایه ای 500000 ریال و برای شما 250000 ریال

 

قیمت ایجاد نقشه دستی بصورت لایه ای

2000000 ریال درصورت خرید چاپ لایه ای 1000000 ریال و برای شما 500000 ریال

 

قیمت نرم افزار دستگاه سخنگو

2000000 ریال و برای شما 1000000 ریال

 

قیمت قابلیت تقسیم گره

1000000 ریال و برای شما 500000 ریال

 

توجه کنید این تخفیف ها تا آخر مهر ماه معتبر میباشد

 

 

 

راهنمای نقشه خوان فرش

راهنمای استفاده از دستگاه نقشه خوان فرش

 

1 – برای شروع بافت فرش كلید شروع بر روی دستگاه را فشار دهید این كار باعث می شود گره های فرش برای بافنده خوانده شود و پس از اتمام گره های یك رنگ مشخص رنگ بعدی گفته شده و دستگاه منتظر می ماند تا دوباره كلید شروع فشار داده شود .
2 – برای توقف اعلام گره ها كلید شروع بر روی دستگاه را فشار دهید این كار باعث می شود تا دستگاه از گفتن گره ها متوقف شود و اگر كلید شروع دوباره فشار داده شود گفتن گره ها ادامه پیدا میكند .
3 – اگر بافنده در حین بافت فرش از دستگاه عقب بماند می تواند با فشار دادن كلید شروع به گفتن گره ها پایان دهد و سپس با فشار دادن كلید عقب از روی دستگاه می تواند چند گره به عقب بازگردد و با فشاردادن و نگه داشتن کلید عقب به مدت 5 ثانیه میتواند به اولین گره رنگ در حال بافت برود و با فشار دادن مجدد كلید عقب و نگه داشتن به مدت 5 ثانیه می تواند به رنگهای قبلی برگردد .
4 – برای تنظیم سرعت بافت میتوانید از كلیدهای 4 و 7 استفاده كنید اگر كلید 4 فشارداده شود سرعت گفتن گرهها بیشتر خواهد شد و اگر كلید 7 فشار داده شود سرعت گفتن گرهها كم میشود .
5 – با استفاده از كلیدهای 6 و 9 بلندی صدا را میتوان تنظیم نمود .
6 – جهت پیداكردن گرههای باقیمانده پس از اتمام یك رج دستگاه بطور خودكار به منوی گرههای باقیمانه خواهد رفت و شما میتوانید شماره گره باقیمانده را وارد كرده و سپس كلید شروع را فشار دهید در این صورت دستگاه اول گره وارد شده را اعلام میكند تا شما از ورود صحیح شماره گره مطمئن شوید و بعد رنگ آن گره را اعلام میكند تا شما این رنگ را به جای گره مانده ببافید .
7 – پس از پیدا كردن گرههای باقیمانده برای ادامه بافت فرش و رفتن به لایه بالاتر كلید ادامه را فشار دهید .
8 – برای اعلام موقعیت و رنگ گره در حال بافت كلید صفر را فشار دهید .
1 – شما میتوانید توسط فشار كلید منو بر روی گزینه های منو حركت كنید با یك بار فشار دادن كلید منو بر روی گزینه رنگ خواهید رفت موقعی كه چراغ چشمك زن بر روی گزینه رنگ میباشد شما میتوانید با وارد كردن شماره رنگ مشخص از صفحه كلید و سپس فشار كلید شروع به آن رنگ مشخص بروید .
2 – اگر توسط كلید منو بر روی گزینه رج بروید میتوانید شماره رج را وارد نموده و سپس كلید شروع را فشار دهید تا به آن رج مشخص بروید .
3 – اگر توسط كلید منو بر روی گزینه قسمت بروید میتوانید شماره قسمت را وارد نموده و سپس كلید شروع را فشار دهید تا به آن قسمت مشخص بروید .
4 – شما میتوانید توسط گزینه تنظیمات كارهای زیادی را انجام دهید .
الف – در هر بار تعویض نقشه روی مموری كارت باید به گزینه تنظیمات رفته و كد 22 را وارد كرده و سپس كلید شروع را فشار دهید تا دستگاه ریست شود و نقشه جدید را بخواند .
ب – شما میتوانید توسط گزینه تنظیمات و با وارد كردن كد 11 و سپس فشار دادن كلید شروع باعث شوید كه دستگاه در هنگام گفتن گرهها صدگان آن را حذف و یا اضافه نماید .
ج – همچنین شما میتوانید توسط گزینه تنظیمات و با وارد كردن كد 33 رمز دستگاه را عوض نمائید .
5 – اگر بخواهید بافنده نتواند رج و گره و قسمت را تغییر دهد میتوانید رمز دستگاه را فعال نمائید بدین صورت كه بر روی گزینه تنظیمات رفته و رمز دستگاه را وارد نموده و سپس كلید شروع را فشار دهید حال اگر كلید منو فشار داده شود دیگر گزینه های رنگ و رج و قسمت انتخاب نخواهد شد و اگر دوباره بر روی گزینه تنظیمات بروید و رمز دستگاه را وارد كنید و سپس كلید شروع را فشار دهید رمز دستگاه غیر فعال خواهد شد توجه كنید كه رمز دستگاه حتما در چهار رقم باشد همچنین اگر رمز دستگاه را فراموش كردید باید دستگاه را برای ما بفرستید تا آن را ریست نمائیم .

در نسخه های جدید طوری طراحی شده است که اگر 10 بار رمز اشتباهی وارد شود دستگاه قفل خواهد شد و باید دستگاه را برای ما بفرستید تا آن را ریست نمائیم .
1 – چون این دستگاه برای بافنده گرهها را میخواند سرعت بافنده 2 تا 3 برابر افزایش خواهد یافت .
2 – به علت پیدا كردن گرههای باقیمانده بصورت خیلی راحت و سریع توسط دستگاه بافنده مشتاق خواهد شد تا گرههای باقیمانده را پیدا كرده و ببافد كه این كار در نقشه های كاغذی چون سخت میباشد بافنده یك رنگ نامناسب بر روی گرههای باقیمانده میبافد .
3 – در موقع خاموش نمودن دستگاه یا رفتن برق بافنده نگران نیست كه از كجای نقشه مانده است چون موقع روشن كردن دستگاه دقیقا از همان گره كه بافنده در حال بافت بود گفته خواهد شد .
4 – نقشه ای كه بر روی مموری كارت كپی میشود غیر قابل خواندن میباشد پس نقشه شما غیر قابل كپی میباشد .
5 – همچنین اگر كسی نقشه روی مموری را كپی كرده و بر روی مموری دستگاه دیگری قرار دهد نقشه كار نخواهد كرد زیرا دستگاههای هر مشتری دارای كد مخصوص میباشد .
6 – درصورت اتمام نقشه بر روی دستگاه دیگر نقشه به اول باز نخواهد گشت تا اینكه شما رمز دستگاه را باز نموده و نقشه را به اول بكشید .

توضیحات نرم افزار فرش

توضیحات نرم افزار فرش

 

این روش متداولترین روش بافت فرش تابلو میباشد در این روش هر رنگ به گره های مشخص تعیین شده بافته میشود و مزیت این روش این است که هر رنگ برای یک بار در هر لایه مورد استفاده قرار میگیرد در زبان عامیانه به این روش کد بندی فرش کامپیوتری نیز گفته میشود .
در این روش که برگرفته از روش سنتی میباشد در داخل کادر شطرنجی شماره رنگ هر گره نوشته میشود و بافنده بایستی رنگ هر خانه شطرنجی را در معادل گره آن در فرش ببافد این روش نسبت به روش چاپ لایه ای از سرعت کمی برخوردار میباشد .
در این روش فایلی برای بافت ایجاد میشود که حاوی نقشه فرش میباشد و با استفاده از یک دستگاه کامپیوتر ارزان قیمت که حتی به مانیتور نیاز نیست میتوان توسط برنامه مربوطه این فایلها را به صورت سخنگو برای بافنده بیان نمود مزیت این روش این است که اولا روش بافت مثل لایه ای میباشد و سرعت آن نیز از روش لایه ای بیشتر است چون بافنده با گوش خود نقشه را شنیده و میبافد و دیگر نیاز به نگاه کردن نقشه نیست .
با استفاده از این امکانات میتوان نقشه را بصورت شطرنجی و همچنین رنگی بر روی کاغذ چاپ نمود تا بافنده از روی این نقشه که همانند نقشه های سنتی میباشد اقدام به بافت فرش نماید همچنین میتوان در چاپ نقشه رج آن را نیز مشخص نمود .
این روش که بتازگی جایگاه خود را پیدا کرده است ابزاری مناسب برای تولید کنندگان فرش با کیفیت عالی میباشد در این روش یک نفر بافنده ماهر در طی مرحله بافت فرش مختصات و رنگ آن را بصورت نوشته درمیآورد و میتوان این رنگها و مختصات را با استفاده از این روش به نقشه کامپیوتری تبدیل نموده و برای بافت به بافنده های ساده مراجعه نمود در نتیجه نقشه ای را که یک نفر بافنده ماهر کار کرده است حال میتوان با قراردادن این نقشه بصورت کامپیوتری در اختیار بافنده های ساده در مدت کوتاه و همچنین به تعداد زیاد از همان فرش را بدست آورد .

نصب نرم افزار فرش

اگر موقع استفاده از نرم افزار منوها بصورت فارسی ديده نمی شوند لطفا مراحل زير را طی كنيد 

 

ویندوز XP :

 

1 - روی دکمه Start کلیک کنید .

2 - روی گزینه Control Panel کلیک کنید .

3 - روی آیکون Regional and language Options دوبل کلیک کنید .

4 - تب Languages را انتخاب کنید .

5 - در قسمت Supplemental language support چک Install files for complex script را فعال منید .

 

 6 - تب Regional Options را انتخاب کنید .

 7- در قسمت Standards and formats   از لیست گزینه Farsi را انتخاب کنید .

8 - تب Advanced را انتخاب کنید .

9 - در قسمت Language for non-Unicode programs از لیست گزینه Farsi را انتخاب کنید .

 10 - در آخر کلید OK را کلیک کنید . 

 

 

ویندوز Vista : و 7 و 8 

 

1 - روی دکمه Start   کلیک کنید . 

2 - روی گزینه Control Panel   کلیک کنید .

3 - روی آیکون Regional and Language دوبل کلیک کنید .

4 - تب Keyboards and Languages را انتخاب کنید .

5 - روی دکمه Change keyboards کلیک کنید .

  6 - در پنجره باز شده روی دکمه Add  کلیک کنید . 

 7 - در پنجره باز شده از لیست گزینه Persian را چک بزنید . 

8 - سپس در هر دو پنجره کلید OK   را کلیک کنید و به پنجره Regional and Language   بازگردید . 

9 - تب Formats  را انتخاب کنید . 

10 - در قسمت Formats از لیست گزینه Persian را انتخاب کنید .

11 - تب Administrative   را انتخاب کنید . 

12 - روی دکمه Change system locale   کلیک کنید .

 

13 - در پنجره باز شده از لیست گزینه Persian را انتخاب کنید . 

 

 

14 - در آخر کلید OK را در هر دو پنجره کلیک کنید .

 1. نرم افزار فرش
 2. صفحه اصلی

تماس با ما

 • cpt@cpt.ir
 • 09144199045
 • 04134201537
 • تبریز سردرود خیابان باغبان جنب املاک باغبان تابلو فرش سیدشریفی

آخرین کاربران

 • Sardroudi
 • 1671976932
 • Hadi
 • naghashpour
 • computera