راهنمای استفاده از دستگاه نقشه خوان فرش

 

1 – برای شروع بافت فرش كلید شروع بر روی دستگاه را فشار دهید این كار باعث می شود گره های فرش برای بافنده خوانده شود و پس از اتمام گره های یك رنگ مشخص رنگ بعدی گفته شده و دستگاه منتظر می ماند تا دوباره كلید شروع فشار داده شود .
2 – برای توقف اعلام گره ها كلید شروع بر روی دستگاه را فشار دهید این كار باعث می شود تا دستگاه از گفتن گره ها متوقف شود و اگر كلید شروع دوباره فشار داده شود گفتن گره ها ادامه پیدا میكند .
3 – اگر بافنده در حین بافت فرش از دستگاه عقب بماند می تواند با فشار دادن كلید شروع به گفتن گره ها پایان دهد و سپس با فشار دادن كلید عقب از روی دستگاه می تواند چند گره به عقب بازگردد و با فشاردادن و نگه داشتن کلید عقب به مدت 5 ثانیه میتواند به اولین گره رنگ در حال بافت برود و با فشار دادن مجدد كلید عقب و نگه داشتن به مدت 5 ثانیه می تواند به رنگهای قبلی برگردد .
4 – برای تنظیم سرعت بافت میتوانید از كلیدهای 4 و 7 استفاده كنید اگر كلید 4 فشارداده شود سرعت گفتن گرهها بیشتر خواهد شد و اگر كلید 7 فشار داده شود سرعت گفتن گرهها كم میشود .
5 – با استفاده از كلیدهای 6 و 9 بلندی صدا را میتوان تنظیم نمود .
6 – جهت پیداكردن گرههای باقیمانده پس از اتمام یك رج دستگاه بطور خودكار به منوی گرههای باقیمانه خواهد رفت و شما میتوانید شماره گره باقیمانده را وارد كرده و سپس كلید شروع را فشار دهید در این صورت دستگاه اول گره وارد شده را اعلام میكند تا شما از ورود صحیح شماره گره مطمئن شوید و بعد رنگ آن گره را اعلام میكند تا شما این رنگ را به جای گره مانده ببافید .
7 – پس از پیدا كردن گرههای باقیمانده برای ادامه بافت فرش و رفتن به لایه بالاتر كلید ادامه را فشار دهید .
8 – برای اعلام موقعیت و رنگ گره در حال بافت كلید صفر را فشار دهید .
1 – شما میتوانید توسط فشار كلید منو بر روی گزینه های منو حركت كنید با یك بار فشار دادن كلید منو بر روی گزینه رنگ خواهید رفت موقعی كه چراغ چشمك زن بر روی گزینه رنگ میباشد شما میتوانید با وارد كردن شماره رنگ مشخص از صفحه كلید و سپس فشار كلید شروع به آن رنگ مشخص بروید .
2 – اگر توسط كلید منو بر روی گزینه رج بروید میتوانید شماره رج را وارد نموده و سپس كلید شروع را فشار دهید تا به آن رج مشخص بروید .
3 – اگر توسط كلید منو بر روی گزینه قسمت بروید میتوانید شماره قسمت را وارد نموده و سپس كلید شروع را فشار دهید تا به آن قسمت مشخص بروید .
4 – شما میتوانید توسط گزینه تنظیمات كارهای زیادی را انجام دهید .
الف – در هر بار تعویض نقشه روی مموری كارت باید به گزینه تنظیمات رفته و كد 22 را وارد كرده و سپس كلید شروع را فشار دهید تا دستگاه ریست شود و نقشه جدید را بخواند .
ب – شما میتوانید توسط گزینه تنظیمات و با وارد كردن كد 11 و سپس فشار دادن كلید شروع باعث شوید كه دستگاه در هنگام گفتن گرهها صدگان آن را حذف و یا اضافه نماید .
ج – همچنین شما میتوانید توسط گزینه تنظیمات و با وارد كردن كد 33 رمز دستگاه را عوض نمائید .
5 – اگر بخواهید بافنده نتواند رج و گره و قسمت را تغییر دهد میتوانید رمز دستگاه را فعال نمائید بدین صورت كه بر روی گزینه تنظیمات رفته و رمز دستگاه را وارد نموده و سپس كلید شروع را فشار دهید حال اگر كلید منو فشار داده شود دیگر گزینه های رنگ و رج و قسمت انتخاب نخواهد شد و اگر دوباره بر روی گزینه تنظیمات بروید و رمز دستگاه را وارد كنید و سپس كلید شروع را فشار دهید رمز دستگاه غیر فعال خواهد شد توجه كنید كه رمز دستگاه حتما در چهار رقم باشد همچنین اگر رمز دستگاه را فراموش كردید باید دستگاه را برای ما بفرستید تا آن را ریست نمائیم .

در نسخه های جدید طوری طراحی شده است که اگر 10 بار رمز اشتباهی وارد شود دستگاه قفل خواهد شد و باید دستگاه را برای ما بفرستید تا آن را ریست نمائیم .
1 – چون این دستگاه برای بافنده گرهها را میخواند سرعت بافنده 2 تا 3 برابر افزایش خواهد یافت .
2 – به علت پیدا كردن گرههای باقیمانده بصورت خیلی راحت و سریع توسط دستگاه بافنده مشتاق خواهد شد تا گرههای باقیمانده را پیدا كرده و ببافد كه این كار در نقشه های كاغذی چون سخت میباشد بافنده یك رنگ نامناسب بر روی گرههای باقیمانده میبافد .
3 – در موقع خاموش نمودن دستگاه یا رفتن برق بافنده نگران نیست كه از كجای نقشه مانده است چون موقع روشن كردن دستگاه دقیقا از همان گره كه بافنده در حال بافت بود گفته خواهد شد .
4 – نقشه ای كه بر روی مموری كارت كپی میشود غیر قابل خواندن میباشد پس نقشه شما غیر قابل كپی میباشد .
5 – همچنین اگر كسی نقشه روی مموری را كپی كرده و بر روی مموری دستگاه دیگری قرار دهد نقشه كار نخواهد كرد زیرا دستگاههای هر مشتری دارای كد مخصوص میباشد .
6 – درصورت اتمام نقشه بر روی دستگاه دیگر نقشه به اول باز نخواهد گشت تا اینكه شما رمز دستگاه را باز نموده و نقشه را به اول بكشید .

تماس با ما

  • cpt@cpt.ir
  • 09144199045
  • 04134201537
  • تبریز سردرود خیابان باغبان جنب املاک باغبان تابلو فرش سیدشریفی

آخرین کاربران

  • hamid242
  • 272
  • Sardroudi
  • 1671976932
  • Hadi