توضیحات نرم افزار فرش

این روش متداولترین روش بافت فرش تابلو میباشد در این روش هر رنگ به گره های مشخص تعیین شده بافته میشود و مزیت این روش این است که هر رنگ برای یک بار در هر لایه مورد استفاده قرار میگیرد در زبان عامیانه به این روش کد بندی فرش کامپیوتری نیز گفته میشود .

در این روش که برگرفته از روش سنتی میباشد در داخل کادر شطرنجی شماره رنگ هر گره نوشته میشود و بافنده بایستی رنگ هر خانه شطرنجی را در معادل گره آن در فرش ببافد این روش نسبت به روش چاپ لایه ای از سرعت کمی برخوردار میباشد .

در این روش فایلی برای بافت ایجاد میشود که حاوی نقشه فرش میباشد و با استفاده از یک دستگاه کامپیوتر ارزان قیمت که حتی به مانیتور نیاز نیست میتوان توسط برنامه مربوطه این فایلها را به صورت سخنگو برای بافنده بیان نمود مزیت این روش این است که اولا روش بافت مثل لایه ای میباشد و سرعت آن نیز از روش لایه ای بیشتر است چون بافنده با گوش خود نقشه را شنیده و میبافد و دیگر نیاز به نگاه کردن نقشه نیست .

با استفاده از این امکانات میتوان نقشه را بصورت شطرنجی و همچنین رنگی بر روی کاغذ چاپ نمود تا بافنده از روی این نقشه که همانند نقشه های سنتی میباشد اقدام به بافت فرش نماید همچنین میتوان در چاپ نقشه رج آن را نیز مشخص نمود .

این روش که بتازگی جایگاه خود را پیدا کرده است ابزاری مناسب برای تولید کنندگان فرش با کیفیت عالی میباشد در این روش یک نفر بافنده ماهر در طی مرحله بافت فرش مختصات و رنگ آن را بصورت نوشته درمیآورد و میتوان این رنگها و مختصات را با استفاده از این روش به نقشه کامپیوتری تبدیل نموده و برای بافت به بافنده های ساده مراجعه نمود در نتیجه نقشه ای را که یک نفر بافنده ماهر کار کرده است حال میتوان با قراردادن این نقشه بصورت کامپیوتری در اختیار بافنده های ساده در مدت کوتاه و همچنین به تعداد زیاد از همان فرش را بدست آورد .