اگر موقع استفاده از نرم افزار منوها بصورت فارسی دیده نمی شوند لطفا مراحل زیر را طی کنید

۱ – روی دکمه Start کلیک کنید .

۲ – روی گزینه Control Panel کلیک کنید .

۳ – روی آیکون Regional and language Options دوبل کلیک کنید .

۴ – تب Languages را انتخاب کنید .

۵ – در قسمت Supplemental language support چک Install files for complex script را فعال منید .

 

 ۶ – تب Regional Options را انتخاب کنید .

 ۷- در قسمت Standards and formats   از لیست گزینه Farsi را انتخاب کنید .

۸ – تب Advanced را انتخاب کنید .

۹ – در قسمت Language for non-Unicode programs از لیست گزینه Farsi را انتخاب کنید .

 ۱۰ – در آخر کلید OK را کلیک کنید .

۱ – روی دکمه Start   کلیک کنید . 

۲ – روی گزینه Control Panel   کلیک کنید .

۳ – روی آیکون Regional and Language دوبل کلیک کنید .

۴ – تب Keyboards and Languages را انتخاب کنید .

۵ – روی دکمه Change keyboards کلیک کنید .

  ۶ – در پنجره باز شده روی دکمه Add  کلیک کنید . 

 ۷ – در پنجره باز شده از لیست گزینه Persian را چک بزنید .

۸ – سپس در هر دو پنجره کلید OK   را کلیک کنید و به پنجره Regional and Language   بازگردید . 

۹ – تب Formats  را انتخاب کنید . 

۱۰ – در قسمت Formats از لیست گزینه Persian را انتخاب کنید .

۱۱ – تب Administrative   را انتخاب کنید . 

۱۲ – روی دکمه Change system locale   کلیک کنید .

 

۱۳ – در پنجره باز شده از لیست گزینه Persian را انتخاب کنید . 

 

۱۴ – در آخر کلید OK را در هر دو پنجره کلیک کنید .