نقشه خوان فرش اندروید

اپلیکیشن نقشه خوان فرش

در سال ۱۳۹۳ به منظور بهبود در بافت راحت فرش و با حدف به صرفه کردن روش بافت فرش کامپیوتری برای بافنده و تولید کننده نرم افزاری را طراحی کردیم که نقشه های کامپیوتری تابلو فرش را میتوانستیم بر روی گوشی های اندرویدی بصورت یک اپلیکیشن انتقال دهیم و بافنده میتوانست بدون نگاه کردن به نقشه های کاغذی و فقط با گوش دادن به حالت صوتی نقشه های کامپیوتری را به راحتی و با اعصاب راحت ببافد
در طی این سالها این برنامه را تکمیل کرده ایم و امکانات زیادی برای آن ایجاد کرده ایم تا بافنده بتواند براحتی از نقشه خوان فرش اندروید استفاده کند