نقشه خوان فرش

دستگاه نقشه خوان صوتی فرش

دستگاه نقشه خوان تابلو فرش در سال ۱۳۸۸ توسط ما تولید و به بهره برداری رسید
حدف از تولید این دستگاه بافت راحت و افزایش سرعت بافت برای بافنده فرش بود
همچنین صرفه جویی در چاپ نقشه های کاغذی نیز یکی دیگر از مزیت های دستگاه نقشه خوان فرش می باشد
مهمترین گزینه برای تولید این دستگاه غیر قابل کپی بودن نقشه کامپیوتری و جلوگیری از سرقت نقشه توسط افراد سودجو می باشد
این دستگاه بصورتی طراحی شده است که هر بافنده ای با هر علم و سوادی میتواند به راحتی از این دستگاه استفاده کند