نرم افزار فرش

نرم افزار فرش

طراحی این نرم افزار در تاریخ ۱۳۷۸ شروع شده است و اولین نسخه رسمی به فروش رسیده از این نرم افزار در تاریخ ۱۳۸۰ می باشد
نرم افزار فرش در طی این سالها پیشرفت زیادی داشته است بطوری که گزینه های مختلفی برای کاربری های متفاوت از این نرم افزار طراحی گردیده است
چاپ نقشه رنگی شطرنجی بصورت سنتی یکی از گزینه های این نرم افزار فرش می باشد که همانند نقشه های قدیمی برای بافنده های قدیمی طراحی شده است
چاپ نقشه جدولی یکی دیگر از گزینه های نرم افزار فرش می باشد که دقیقا همانند نقشه رنگی شطرنجی می باشد با این تفاوت که به جای رنگ هر گره شماره رنگ آن گره در خانه های شطرنجی نوشته شده است و این کار باعث شده بافنده های آماتور نیز بتوانند از روی این نقشه ها بدون داشتن تبحر زیاد مانند حرفه ای ها فرش ببافند
بعد از مدتی روش لایه ای ابداع شد و نقشه ها بصورت لایه ای چاپ شدند که این گزینه با متدهای پیشرفته و متنوع در نرم افزار فرش گنجانده شد که میتوان از چاپ فشره چاپ مخصوص چاپ پیوسته و چاپ هوشمند نام برد و برای هر کدام از اینها نیز امکاناتی طراحی شد از قبیل چاپ یک در میان یا چاپ دورویه و چاپ در حالت پیشرفته که یکی از حالت های نادر در چاپ لایه ای میباشد و مختص نرم افزار فرش ما می باشد

ایجاد نقشه سخنگو

در این روش از بافت فرش گزینه ای در نرم افزار فرش تهیه گردید که نقشه ها بصورت صوتی توسط سیستم های کامپیوتری برای بافنده خوانده می شد
سپس برای راحتی و کنار گذاشتن سیستم های بزرگ کامپیوتری دستگاه نقشه خوان صوتی اختراع شد و ما توانستیم کار بافنده را در بافت فرش راحت تر کنیم بطوری که بافنده میتوانست با این روش سرعت بافت خود را به ۲ و حتی ۳ برابر افزایش دهد
بعد از دستگاه سخنگو این روش را بر روی گوشی های اندروید راه اندازی کردیم و در حال حاضر نقشه های کامپیوتری را میتوان بر روی گوشی های اندروید نصب کرده و بافنده بتواند بصورت صوتی از این نقشه ها استفاده نماید

نقشه خوان فرش برای گوشی های اندروید

صرفه جویی در چاپ نقشه های کاغذی
افزایش سرعت بافت ۲ تا ۳ برابری در بافت نقشه
راحتی بافت فرش برای بافنده
جستجوی آسان گره های باقیمانده
با ۲ صدای زن و مرد و زبان های فارسی و آذری